Menu

< návrat zpět

Přijímání

Aktuálně

54ad50a6cf5d1.jpg

Z Písma

Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, v shromáždění.
(Žalm 111:1)

Vyhledávání