Menu

Slovo úvodem

Vážení přátelé,

dovolte nám, abychom vás srdečně přivítali na webových stránkách Náboženské obce Církve československé husitské Praha 1 - Malá Strana.

Křest

Aktuálně

Povodně 2002

Z Písma

Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, v shromáždění.
(Žalm 111:1)

Vyhledávání