Menu

Kategorie: Duchovní

Dušičky 2020

Lidé měli ode dávna starost o to, aby byli nějakým způsobem zachováni. Strach a obavy nejsou na místě, protože se tak děje. Zachováni jsme. Tam na druhém břehu jsou na nás zvědavi a těší se na nás, jak o tom byl přesvědčen Bernard z Clairvaux. Je dobře, že o našich zemřelých víme a vzpomínáme na ně. Protože jsme s nimi spojeni. Všechno živé je mezi sebou spojeno. Všechno souvisí právě proto, že to vymyslel a uskutečnil Stvořitel, náš nebeský Otec.

Chvála života

Inka Izáková

Chválím tě živote chválím tě ráno kdy bývá do všech snů zotevíráno Chválím tě v poledne když slunce lepí na okraj oblaků duhové střepy Chválím tě zvečera zvoneček klinká a je to o dětství nejtišší zmíňka Chválím tě živote pečeti jsoucna ať moje slova jsou prostá a vroucná Dej kdybych odešla za malou chvíli aby jen veršík zbyl a chodník bílý

print Formát pro tisk

Aktuálně

Mikuláš 2016

Z Písma

Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, v shromáždění.
(Žalm 111:1)

Vyhledávání