Menu

Články autora


< návrat zpět

Hudba zemí Koruny české - Jistebnický kancionál

 

Hudba zemí Koruny české – Jistebnický kancionál

pátek 5. až neděle 7. října 2018

Kostel sv. Jan Křtitele Na Prádle-Kampa
Klub Pražského Jara - býv. kostel sv. Vavřince na Újezdě, Hellichova ul. 18

Již 3. ročník festivalu Hudba zemí Koruny české gotiky a renesance bude věnován našemu pravděpodobně nejvýznamnějšímu hudebnímu rukopisu - zvanému Jistebnický kancionál, který je u nás nejstarším zásadním pramenem, dokládajícím existenci liturgických textů a duchovních písní také v češtině. Jak zdůraznil doc. Jaromír Černý: “Žádná jiná země s římským latinským ritem neměla na začátku 15. stol. ucelený překlad liturgických textů do národního jazyka, vytvořený přímo k bohoslužebným účelům.” (Jist. kancionál, kritická edice, Brno 2005, str. 17).

Festival byl založen r. 2016 u příležitosti oslav výročí narození císaře a krále Karla IV., v roce 2017 byl věnován osobnosti a dílu významného skladatele magistra Krakovské univerzity Petra Vilhelmi de Grudencz . Letos se budeme zabývat podrobně skladbami zapsanými v Jistebnickém kancionálu, v příštích letech se hodláme věnovat Kodexu Franus a dalším významným českým pramenům. Stále sílící zájem o poučenou provozovací praxi hudby středověku je velkým příslibem pro budoucí dynamický rozvoj tohoto projektu.

pátek 12.10. 2018, kostel sv. Jana Křtitele na Prádle, roh Říční a Všehrdovy ulice, Kampa
POLYFONION Igora Angelova - Druhý život starých nápěvů z JISTEBNICKÉHO KANCIONÁLU v renesanční polyfonii

POLYFONION je společenství hudebníků a zpěváků, které znovuoživuje svět literátských bratrstev a navazuje na jejich odkaz společného kulturního setkávání v duchu renesančního vzoru „Homo
universalis“ - člověka harmonického a všestranného, člověka vztahujícího se ke kráse a k umění, člověka spolupracujícího s druhým, člověka citlivého a vzdělaného.
Stylově provedená vokální hudba a "voces aequales" pouze mužskými hlasy bude doprovozena dobovými, středověkými i renesančními hudebními nástroji.
Program představuje vývoj středověkých duchovních písní a nápěvů, které jsou zaznamenány v Jistebnickém kancionálu a v dalších významných českých rukopisných pramenech 15. století.
Poučeným způsobem zobrazuje jejich původní středověkou podobu ve srovnání se zpracováním stejných nápěvů v renesanční polyfonii 16. století. Před posluchačem tak ožívá středověká píseň jako živé médium, informační a sociální platforma, ale především jako duchovní prostor pro následující staletí.

sobota 13.10. 2018 od 17: 30, Gotická věž HAMU, Malostranské nám.13, Praha 1
Z ČESKÉHO KRÁLOVSTVÍ NA DVŮR KYPERSKÝCH KRÁLŮ 
- dva hudební rukopisy z první čtvrtiny 15.století" 

Vladimíra Berná a Marie Šimůnková - zpěv,
Tomáš Hála- Clavisimbalum, varhanní pozitiv.

sobota 13.10. 2018 od 20:00, kostel sv. Jana Křtitele na Prádle,
                                                 roh Říční a Všehrdovy ulice, Kampa
ARS CAMERALIS - Koncert ze skladeb JISTEBNICKÉHO KANCIONÁLU


Soubor ARS CAMERALIS, založený v roce 1963, se věnuje neznámé nebo málo známé vokálně – instrumentální hudbě středověku 13. až 15. století. Bohatý repertoár je soustavně rozšiřován o nové transkripce historické hudby, opatřované nejčastěji přímo z původních pramenů – středověkých rukopisů. 
Soubor ARS CAMERALIS nahrává CD pro Studio Matouš. Zúčastňuje se význačných hudebních festivalů a nahrává pro rozhlas a televizi doma i v zahraničí (Španělsko, Německo, Itálie, Belgie, Polsko, Maďarsko). Uměleckým vedoucím souboru je hudební skladatel, klarinetista a pedagog HAMU Lukáš Matoušek, mezzosopranistka Oldřiška Musilová studovala na Konzervatoři v Praze a na mistrovských kurzech na Hochschule ve Výmaru, klavírista a hudební skladatel Hanuš Bartoň působí na katedře skladby AMU v Praze, violista Jiří Richter, koncertní mistr Státní Opery Praha, studoval na Konzervatoři a AMU v Praze. Každý člen souboru Ars Cameralis ovládá celou řadu historických nástrojů.
http://www.mujweb.cz/cameralis/

neděle 14.10.2018 od 17: 30, Gotická věž HAMU, Malostranské nám.13, Praha 1
DYšKANTI - JISTEBNICKÝ KANCIONÁL A čESKÁ HUDBA MEZI LUCEMBURSKOU DOBOU A REFORMACí  

Hudba v Čechách kolem roku 1400, repertoár Jistebnického kancionálu, hudba české reformace 16. Století.
Vokální soubor DYšKANTI vznikl v roce 1982. Během pětatřiceti let jeho existence se v něm vystřídala celá řada zájemců o interpretaci staré hudby a pro některé z nich to byl dokonce začátek úspěšné profesionální kariéry. Soubor, který dnes tvoří 8 až 12 zpěváků a hráčů na historické hudební nástroje, se věnuje hlavně duchovní hudbě české renesance, neuzavírá se však ani hudbě středověku a baroka. Repertoár souboru těží především z výzkumné činnosti Martina Horyny, hudebního historika, editora památek staré české hudby a hudební teorie a pedagoga na Jihočeské univerzitě. Velká část repertoáru pochází z jeho práce s prameny české hudby 14. – 17. století a soubor má to štěstí, že tyto zapomenuté hodnoty uvádí v novodobých premiérách.                                                                                     http://www.dyskanti.com/

neděle 14.10.2018 od 20:00, KPJ - bývalý kostel sv. Vavřince pod Petřínem, Hellichova ul. , Újezd
SCHOLA SPECIALIS FAMILIAE - JISTEBNICKÝ KANCIONÁL


SCHOLA SPECIALIS FAMILIAE je rodinný soubor muzikologa a skladatele Doc. Vlastislava Matouška Ph.D., orientující se na dobovou provozovací praxi hudby středověku (gotiky a renesance) s dominujícím vokálním projevem, doprovázeným stylovou hrou a improvizací na kopie a rekonstrukce dobových nástrojů, jako jsou zobcové flétny, niněra, dudy, hackbret, gemzhorn, platerspiel, šalmaje, trumšajt, perkuse etc..Těžištěm repertoáru jsou anonymní, většinou vícehlasé skladby z českých pramenů konce 15. století - Jistebnický kancionál, Codex Franus a Codex Speciálník.

Anežka Matoušková - zpěv, flétny, gemzhorn;
Veronika Matoušková - zpěv, flétny, perkuse;
Klára Matoušková - zpěv, flétny, trumšajt, šalmaj;
Vlastislav Matoušek - zpěv, psalterium, tamburína, dudy, flétna jednoručka;
Kateřina Vožická – niněra

Doc. Dr. Vlastislav Matoušek – renomovaný český skladatel soudobé vážné hudby a přední český akademik v oboru etnomusikologie působící na pražské HAMU a Ústavu hudební vědy FF UK v Praze. Jeho skladby hrají prvotřídní světové ansámbly, například nizozemský The Barton Workshop, či japonský Pro Musica Nipponia.

https://www.facebook.com/ScholaSpecialisFamiliae/?fref=ts                        www.bandzone.cz/spcf

Festival je koncipován jako nekomerční, nevýdělečný, veřejně prospěšný, naučný a kulturně povznášející projekt, má výrazně vzdělávací charakter a má ambice stát se jedinečným a prestižním prostorem pro setkávání zájemců o hudbu a dějiny středověku z řad laické veřejnosti i studentů s našimi i zahraničními renomovanými odborníky z akademické obce, jejichž oborem je studium středověké duchovní hudby a její dobové provozovací praxe v českých zemích. Studentům a seniorům jsou poskytovány výrazné slevy vstupného, vybrané koncerty a přednášky jsou volně přístupné.

Festival je pořádán za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy a Městské části Praha 1

Autor: Miloslava Pospíšilová  •  Vydáno: 24.9.2018 19:51  •  Přečteno: 1469x

Láska má mnoho podob

Autor: Miloslava Pospíšilová  •  Vydáno: 24.9.2018 19:47  •  Přečteno: 1209x

Pozvánka na setkání občanů Prahy 1

Pozvánka v docx

Autor: Miloslava Pospíšilová  •  Vydáno: 13.9.2018 14:10  •  Přečteno: 888x

Slunovrat ve svatém Janu

Autor: Miloslava Pospíšilová  •  Vydáno: 15.6.2018 14:05  •  Přečteno: 1059x

Výstava 100 papírových betlémů

Výstava 100 papírových betlémů

Kostel CČSH Na Václavce – Praha Smíchov

3. 12. 2017 – 3. 2. 2018

Otevřeno:        pondělí, středa, pátek, sobota            15:00 – 16:00 hodin

                        neděle             14:00 – 16:00 hodin

                        24. 12. 2017    10:00 – 12:00 hodin, 14:00 – 16:00 hodin

Prohlídku lze domluvit na tel.: 731 205 601

Autor: Miloslava Pospíšilová  •  Vydáno: 27.12.2017 11:44  •  Přečteno: 1145x

Adventní koncert 2017

Adventní koncert 2017

Autor: Miloslava Pospíšilová  •  Vydáno: 27.11.2017 21:59  •  Přečteno: 1296x

Tradiční vánoční koncert

Tradiční vánoční koncert

Autor: Miloslava Pospíšilová  •  Vydáno: 25.11.2017 21:30  •  Přečteno: 1233x

J. J. Ryba: Česká mše vánoční

J. J. Ryba: Česká mše vánoční

Autor: Miloslava Pospíšilová  •  Vydáno: 25.11.2017 21:26  •  Přečteno: 1166x

J. J. Ryba: Vánoční pastorely

J. J. Ryba: Vánoční pastorely

Autor: Miloslava Pospíšilová  •  Vydáno: 25.11.2017 21:23  •  Přečteno: 1695x

Petr Novák - pozvánka

Petr Novák - pozvánka

Autor: Miloslava Pospíšilová  •  Vydáno: 19.11.2017 21:39  •  Přečteno: 1070x

Petr Novák - Klaunova zpověď

Petr Novák - Klaunova zpověď

Autor: Miloslava Pospíšilová  •  Vydáno: 19.11.2017 21:37  •  Přečteno: 1145x

Mikulášská 2017

Mikulášská 2017

Autor: Miloslava Pospíšilová  •  Vydáno: 19.11.2017 21:34  •  Přečteno: 1324x

Adventní zpěvy zemí Koruny české gotiky a renesance

Adventní zpěvy zemí Koruny české gotiky a renesance

Autor: Miloslava Pospíšilová  •  Vydáno: 27.10.2017 13:11  •  Přečteno: 1164x

Andělská harmonie

Andělská harmonie

Autor: Miloslava Pospíšilová  •  Vydáno: 27.10.2017 13:05  •  Přečteno: 1211x

Hudba zemí Koruny české

Hudba zemí Koruny české

Autor: Miloslava Pospíšilová  •  Vydáno: 27.10.2017 13:03  •  Přečteno: 1322x

Strana:  1 2 3 4 5   další »

Aktuálně

Povodně 2002

Z Písma

Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, v shromáždění.
(Žalm 111:1)

Vyhledávání