Menu

Články autora


< návrat zpět

600 let od smrti husitských bojovníků z Chotěboře

600 let výročí smrti husitských bojovníků v únoru 1421 3.února 2021 od 17:00 hodin. Pietní shromáždění u památníku  upálení husitů v Chotěboři (před domem č.p. 607) Program: modlitba- ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha-správce Církve československé husitské; vzpomínková řeč-JUDr. Miroslav Houška; zapálení svíček; 4.února 2021 od 17:00 hodin; Vzpomínka se svíčkami u sborů Církve československé husitské. Program: zapálení svíček, uspořádaných do tvaru kalicha, v otevřeném prostoru před husitskými kostely. Akce se konají jako připomínka upálení 300 husitů v Chotěboři (3.2.1421) a zabití dalších 700 poblíž Čáslavi, v  Kutné Hoře a v Chrudimi (4.2.-6.2.1421). K událostem došlo poté, co panská strana porušila dohodu s husity, kterým slíbila volný odchod z obléhané Chotěboře. Pořadatel: JUDr. Miroslav Houška ve spolupráci s Církví československou husitskou

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 27.1.2021 11:07  •  Přečteno: 81x

Výstava betlémů na Václavce

Výstava betlémů v kostele CČSH na Václavce: vaclavka-cz.webnode.cz

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 15.12.2020 9:49  •  Přečteno: 135x

Jdi a jak jsi uvěřil, tak se ti staň

„Pane, nejsem hoden, abys vešel...“ (Mt.8,5-13)
Kdybychom neopakovali tuto větu každou neděli, nebyly by naše bohoslužby celé. Už ve staré církvi se tato pasáž, s malou obměnou, stala součástí Večeře Páně. Proč tento sebekritický výrok prochází dějinami církve? Slavné věty se stávají slavnými díky slavným osobnostem, které je pronesly.

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 15.11.2020 18:04  •  Přečteno: 208x

O milosti

Boží milost je od Boha neoddělitelná. Je to osobní vztah, který Hospodin vytváří mezi sebou a lidmi. Člověku, který se prohřešil, Bůh odpouští a omilostněný hříšník může „znovu žít.“ Svobodný od viny nemusí provinění napravovat a Boží milost si tak zasloužit.

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 8.11.2020 11:51  •  Přečteno: 196x

Den reformace

31. října 1517 člen augustiniánského řádu, kněz Martin Luther, doktor biblických studií, umístil na vrata wittemberské kaple svých 95 tezí. Dostal se tak do sporu s církevní hiearchií a protivníci mu vytýkali, že založil požár, který přerostl v Selskou válku.

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 1.11.2020 15:15  •  Přečteno: 185x

Dušičky 2020

Lidé měli ode dávna starost o to, aby byli nějakým způsobem zachováni. Strach a obavy nejsou na místě, protože se tak děje. Zachováni jsme. Tam na druhém břehu jsou na nás zvědavi a těší se na nás, jak o tom byl přesvědčen Bernard z Clairvaux. Je dobře, že o našich zemřelých víme a vzpomínáme na ně. Protože jsme s nimi spojeni. Všechno živé je mezi sebou spojeno. Všechno souvisí právě proto, že to vymyslel a uskutečnil Stvořitel, náš nebeský Otec.

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 31.10.2020 11:40  •  Přečteno: 165x

Pozdrav bratra biskupa

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 31.10.2020 11:33  •  Přečteno: 117x

Dýcháme pro Tebe, Pane

Rouška, odstup, větrání. Velká trojice ochrany před zlou mocí, nemocí. Naše vědomí by měla nákaza obohatit o poznání, které se zdá být samozřejmé, ale není: Bez čistého čerstvého vzduchu neexistuje život. Pro každého z nás... jít na čerstvý vzduch je zdravé a povzbudivé, nemít žádný vzduch smrtelné.

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 25.10.2020 11:45  •  Přečteno: 131x

Uctění památky Viktorina Kornela ze Všehrd k pětistému výročí úmrtí

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 8.10.2020 9:00  •  Přečteno: 99x

600 let bitvy u Vyšehradu a u Panského Boru

Neděle 1.11.2020 od 11:00 přednáška Bitvy u Vyšehradu a u Panského Boru. JUDr. Miroslav Houška.

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 7.10.2020 21:53  •  Přečteno: 157x

600. výročí bitvy na Vítkově

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 22.6.2020 22:19  •  Přečteno: 395x

Fotky z oslavy výročí časopisu Všehrd

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 17.6.2020 17:52  •  Přečteno: 331x

600 let od bitvy u Sudoměře


Bitvy u Sudoměře, u Mladé Vožice, u Melechova a u Poříčí nad Sázavou
(25.3.1420 - 20.5.1420)
600 let výročí
vzpomínková akce
neděle 21.6.2020 11:00 - 12:00
JUDr. Miroslav Houška

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 15.6.2020 21:52  •  Přečteno: 413x

Dvojí zjevení v Jeruzalémě

Druhá neděle po Velikonocích nese název Misericordias Domini – lat. Název je odvozen z žalmu 72. „Smiluje se nad bídným a potřebným, duše nuzných spasí.“ První zjevení učedníkům v Jeruzalémě se stalo v nepřítomnosti apoštola Tomáše. Vzkříšený ukazuje zraněné ruce a bok. O nohách se evangelista Jan nezmiňuje, evangelista Lukáš ano. Cílem Ježíšovy návštěvy není v žádném případě předvádět své rány, dokladující jeho utrpení. Jsou důkazem jeho autenticity.

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 25.4.2020 21:11  •  Přečteno: 346x

Emausy

„A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael“ vysvětlují zklamaní poutníci zvědavému Neznámému, který se k nim připojuje na cestě do vsi Emaus. Jeho otázka způsobí, že se muži dokonce zastaví, ačkoli chtěli jistě být v cíli před večerem. V závěru Lukášova vyprávění zjišťujeme, že to stihli na poslední chvíli.

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 18.4.2020 20:35  •  Přečteno: 318x

Strana:  1 2 3   další »

Aktuálně

5627cfb93cdc2.jpg

Z Písma

Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, v shromáždění.
(Žalm 111:1)

Vyhledávání