Menu

Články autora


< návrat zpět

Betlémy na Václavce

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 25.11.2022 15:13  •  Přečteno: 267x

Kněžské svěcení J. O. Krůzy

Na vědomost se dává, že v neděli 11. prosince L.P. 2022 od 14:00 v kostele sv. Jana Křtitele Na Prádle v Praze na Malé straně na rohu ulic Všehrdovy a Říční obdrží s pomocí Boží svátost kněžského svěcení Jan Oldřich Krůza.
O týden později v neděli 18. prosince od 14:00 v Třebíči v přední synagoze na Tichém náměstí proběhne s pomocí Boží slavnostní Bohoslužba, kde Jan O. Krůza bude instalován coby farář náboženské obce CČSH Třebíč.
Všichni jste na obě události srdečně zváni.

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 21.11.2022 9:11  •  Přečteno: 242x

Adventní koncert orchestru přátel Waldorfské školy

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 20.11.2022 21:18  •  Přečteno: 301x

koncert Scholy Specialis Familiae

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 20.11.2022 21:05  •  Přečteno: 292x

Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Mat.5,4

S pláčem se rodíme i umíráme: Napřed pláčeme sami, na konci pláčou ti kolem nás. Poprvé čteme o pláči v První knize Mojžíšově 45. kap.

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 30.9.2022 17:34  •  Přečteno: 114x

600 let od bitvy u Kutné hory

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 20.12.2021 16:05  •  Přečteno: 422x

Výstava betlémů

Výstava papírových betlémů v kostele CČSH Na Václavce 117/1, Praha 5 od 1.12. do 2.2.2022, Po, St, Pá, So, Ne 14 - 16h

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 20.11.2021 18:52  •  Přečteno: 447x

140 let od požáru Národního divadla

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 18.7.2021 11:13  •  Přečteno: 590x

Bitva na Vítkově

14. 7. 1420 Němci Míšeňští a též Uhři, v hojném počtu, vyjeli na pražskou horu Vítkov, aby dobyli dřevěné sruby postavené Žižkou a husity jinými.

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 18.7.2021 10:32  •  Přečteno: 561x

400 let od popravy 27 českých pánů

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 25.5.2021 8:26  •  Přečteno: 530x

600 let od smrti husitských bojovníků z Chotěboře

600 let výročí smrti husitských bojovníků v únoru 1421 3.února 2021 od 17:00 hodin. Pietní shromáždění u památníku  upálení husitů v Chotěboři (před domem č.p. 607) Program: modlitba- ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha-správce Církve československé husitské; vzpomínková řeč-JUDr. Miroslav Houška; zapálení svíček; 4.února 2021 od 17:00 hodin; Vzpomínka se svíčkami u sborů Církve československé husitské. Program: zapálení svíček, uspořádaných do tvaru kalicha, v otevřeném prostoru před husitskými kostely. Akce se konají jako připomínka upálení 300 husitů v Chotěboři (3.2.1421) a zabití dalších 700 poblíž Čáslavi, v  Kutné Hoře a v Chrudimi (4.2.-6.2.1421). K událostem došlo poté, co panská strana porušila dohodu s husity, kterým slíbila volný odchod z obléhané Chotěboře. Pořadatel: JUDr. Miroslav Houška ve spolupráci s Církví československou husitskou

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 27.1.2021 11:07  •  Přečteno: 564x

Výstava betlémů na Václavce

Výstava betlémů v kostele CČSH na Václavce: vaclavka-cz.webnode.cz

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 15.12.2020 9:49  •  Přečteno: 594x

Jdi a jak jsi uvěřil, tak se ti staň

„Pane, nejsem hoden, abys vešel...“ (Mt.8,5-13)
Kdybychom neopakovali tuto větu každou neděli, nebyly by naše bohoslužby celé. Už ve staré církvi se tato pasáž, s malou obměnou, stala součástí Večeře Páně. Proč tento sebekritický výrok prochází dějinami církve? Slavné věty se stávají slavnými díky slavným osobnostem, které je pronesly.

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 15.11.2020 18:04  •  Přečteno: 726x

O milosti

Boží milost je od Boha neoddělitelná. Je to osobní vztah, který Hospodin vytváří mezi sebou a lidmi. Člověku, který se prohřešil, Bůh odpouští a omilostněný hříšník může „znovu žít.“ Svobodný od viny nemusí provinění napravovat a Boží milost si tak zasloužit.

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 8.11.2020 11:51  •  Přečteno: 886x

Den reformace

31. října 1517 člen augustiniánského řádu, kněz Martin Luther, doktor biblických studií, umístil na vrata wittemberské kaple svých 95 tezí. Dostal se tak do sporu s církevní hiearchií a protivníci mu vytýkali, že založil požár, který přerostl v Selskou válku.

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 1.11.2020 15:15  •  Přečteno: 665x

Strana:  1 2 3 4   další »

Aktuálně

Povodně 2002

Z Písma

Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, v shromáždění.
(Žalm 111:1)

Vyhledávání