Menu

Články autora


< návrat zpět

600. výročí bitvy na Vítkově

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 22.6.2020 22:19  •  Přečteno: 676x

Fotky z oslavy výročí časopisu Všehrd

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 17.6.2020 17:52  •  Přečteno: 680x

600 let od bitvy u Sudoměře


Bitvy u Sudoměře, u Mladé Vožice, u Melechova a u Poříčí nad Sázavou
(25.3.1420 - 20.5.1420)
600 let výročí
vzpomínková akce
neděle 21.6.2020 11:00 - 12:00
JUDr. Miroslav Houška

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 15.6.2020 21:52  •  Přečteno: 711x

Dvojí zjevení v Jeruzalémě

Druhá neděle po Velikonocích nese název Misericordias Domini – lat. Název je odvozen z žalmu 72. „Smiluje se nad bídným a potřebným, duše nuzných spasí.“ První zjevení učedníkům v Jeruzalémě se stalo v nepřítomnosti apoštola Tomáše. Vzkříšený ukazuje zraněné ruce a bok. O nohách se evangelista Jan nezmiňuje, evangelista Lukáš ano. Cílem Ježíšovy návštěvy není v žádném případě předvádět své rány, dokladující jeho utrpení. Jsou důkazem jeho autenticity.

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 25.4.2020 21:11  •  Přečteno: 638x

Emausy

„A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael“ vysvětlují zklamaní poutníci zvědavému Neznámému, který se k nim připojuje na cestě do vsi Emaus. Jeho otázka způsobí, že se muži dokonce zastaví, ačkoli chtěli jistě být v cíli před večerem. V závěru Lukášova vyprávění zjišťujeme, že to stihli na poslední chvíli.

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 18.4.2020 20:35  •  Přečteno: 608x

Obrazy k Velikonocům

Jeruzalém

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 13.4.2020 10:00  •  Přečteno: 598x

Hod Boží velikonoční

Vzkříšení Ježíše Krista je společným přesvědčením novozákonních svědků. Přitom existuje několik odlišných výpovědí o celé záležitosti, které se při nejlepší vůli nedají sjednotit. Velikonoční neděle je z tohoto pohledu „podezřelým“ dnem. Autentické svědky, budeme-li je za takové považovat, ale vůbec neznepokojuje pestrost motivů. Rozhodující je vzkříšení samo o sobě, nikoli jeho interpretace přímými účastníky. Kristus vstal z mrtvých. Apoštol Pavel zpracoval toto téma precizním komentářem, který najdeme v jeho 1. Listu do Korintu 15.12-22.:

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 12.4.2020 10:00  •  Přečteno: 571x

Velký pátek: Svědectví o utrpení a smrti Ježíše Krista

MK 14,26-42 Modlitba v Getsemane
Pane Ježíši, přijmi naše doznání : jako tenkrát Petr, i my se dnes k Tobě hlásíme více slovem než věrností. Jsme slabí a naše síla zůstávat s Tebou v hodině úzkosti nás opouští. Míjíme trpící bližní, ve kterých Ty sám nás voláš, abychom s nimi byli v jejich strádání. Ty jsi nám ukázal v zahradě Getsemanské, že modlitba ztišuje bolest a učí nás vyznávat: Otče, buď vůle tvá...

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 10.4.2020 10:00  •  Přečteno: 405x

Velikonoce

Nejstarší křesťanský svátek vznikl v apoštolských dobách jako oslava z mrtvýchvstání Ježíše Krista. Staročeské pojmenování „veliká noc“ je doloženo do 14.stol. Původně slavila církev svátek Paschy v jeden den, v jedinou noc z velikonoční soboty na neděli. Slavnost se postupně vyvinula od 4. stol. ve svaté třídení, triduum ukřižovaného, pohřbeného a vzkříšeného Pána. Velikonoční doba trvá padesát dní a vrcholí Letnicemi, slavností Seslání Ducha svatého.

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 9.4.2020 10:00  •  Přečteno: 382x

Květná neděle Dominica Palmarum

Květnou pašijovou nedělí Palmarum začínají obřady Svatého týdne. Obraz této neděle je obraz krále na oslu, který je výmluvnější než mnoho slov. Nepřijíždí vojevůdce, nepřijíždí revolucionář, nepřijíždí dobrodruh, který vsadil na působivou režii. Na velikonoční svátky do města míří velmož, kterému královský titul přísluší. Král jiný než panovníci, kteří se pokoušejí vládnout našemu světu. Přijíždí král předpovězený prorokem Zachariášem: „Král spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu.“ Slova tohoto proroctví byla v běžném povědomí Ježíšových současníků. Volají, aby panovníkovi vzdali čest: „Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!“ Tak činíme i my. Slavíme Pána vším, co máme – otevřeným srdcem, písněmi, modlitbou i květinami. Hosanna navýsostech! Král vjíždí do Jeruzaléma, cíli své cesty. Naplňuje se čas a nikdo neví, jak rychlý spád události budou mít.

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 5.4.2020 10:00  •  Přečteno: 399x

Tradice květné neděle

Poslední, 6. neděle postního období je zároveň prvním svátečním dnem Velkého týdne, zvaného také „smrtelný“ nebo „pašijový“. V něm se při bohoslužbách poprvé čtou nebo zpívají pašije: části evangelií popisujících utrpení Ježíše Krista. Obřad svěcení ratolestí spojený s procesím kolem kostela slouží jako upomínka na slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma.

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 5.4.2020 8:00  •  Přečteno: 430x

Pátá neděle postní

Jméno této neděle Judica vychází z žalmu 43: Dopomoz mi, Bože k právu, ujmi se mého sporu, dej mi vyváznout před bezbožným pronárodem, před člověkem záludným a podlým! Tys přece moje záštita, Bože.
(lat. judico znamená soudit, cenit, vážit)

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 29.3.2020 10:00  •  Přečteno: 385x

Čtvrtá neděle postní

Dnešní neděle má název Laetare : z lat. Laetitia – radost, veselost. Prorok Izaiáš vyzývá : „Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte nad ní“.

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 22.3.2020 10:00  •  Přečteno: 383x

Velkopostní písně z polského regionu Podlasie

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 2.3.2020 10:25  •  Přečteno: 542x

Tři významná výročí husitské revoluce


    Přednášky k 600. výročí významných událostí husitské revoluce

    1. 600 let od bitvy slavné a bitev zapomenutých - jaro (bitva u Sudoměře, bitva u Mladé Vožice, bitva u Melechova, bitva u Poříčí nad Sázavou, které proběhly od 25.3.1420 do 20.5.1420). Termín: neděle 29.3.2020 od 11:00 hodin

    2. Praha v době bitvy na Vítkově aneb Vítkov nebyl jediný (bitva na Vítkově 14.7.1420, ale i to, co se dělo ve zbytku Prahy a jejím okolí před a po 14.7.1420). Termín: neděle 18.7.2020 od 11:00 hodin

    3. 600 let od bitvy slavné a bitev zapomenutých-léto a podzim (bitva o Tábor, bitva u Panského Boru, bitva pod Vyšehradem, které proběhly od 30.6.1420 do 1.11.1420). Termín: neděle 31.10.2020 od 11:00 hodin

Přednášející: JUDr. Miroslav Houška

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 12.1.2020 9:57  •  Přečteno: 834x

Strana:  « předchozí  1 2 3   další »

Aktuálně

Mikuláš 2017

Z Písma

Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, v shromáždění.
(Žalm 111:1)

Vyhledávání