Menu

Kategorie: Kulturní akce

Hudba zemí Koruny české na dvoře císaře a krále Karla IV.

Hudba zemí Koruny české na dvoře císaře a krále Karla IV.

Festival

 Hudba zemí Koruny české na dvoře císaře a krále Karla IV

První týden v září  2016  bude spolek 108 Hz pořádat na Malé Straně první ročník Festivalu Hudba zemí Koruny české na dvoře císaře a krále Karla IV, a to u příležitosti  700. výročí  narození tohoto význačného evropského panovníka. Festival bude začínat 2.9. ve výroční den korunovace Karla IV. českým králem (2.9.1347) a  bude zahrnovat odpolední a večerní koncerty duchovní hudby gotiky  z období působení Karla IV. na pražském dvoře,  pořádané   důsledně v prostorách, které již v době panování  Karla IV. existovaly,  tj. v kostele sv. Jana Křtitele na Prádle, v Sále Juditiny věže a v kostele sv. Vavřince na Újezdě.

Koncerty  budou zahrnovat hru na dobové hudební nástroje (zobcové flétny, niněra, dudy, hackbret, gemzhorn, platerspiel, šalmaje, trumšajt, perkuse, varhanní portativ, cembalino, kotlíky, jednoručky, chorus, krumhorn, gotická harfa, fidula, rybebka, citola) včetně ukázek  originální notace a budou doprovázeny komentáři našich předních muzikologů působících na katedře teorie a dějin hudby HAMU a ústavu hudební vědy FF (Mgr. Lukáš Matoušek – ARS CAMERALIS  , Doc. Dr. Vlastislav Matoušek – Schola Specialis Familiae, Mgr. Lukáš Vytlačil - Ensemble Mathesius).

Koruna česká  je název  historického státního útvaru, který tvořily české země, tj. České království, Moravské markrabství, Opavské knížectví a jednotlivá slezská knížectví, a který právně ustanovil Karel IV. svými bulami ze dne 7. dubna 1348.

 

Pátek 2.9.  v  19:30 -  kostel  sv. Jana Křtitele na Prádle, Říční ul. 

Schola Specialis Familiae:  Ave Coronata …

Ave coronata-Alma parens-AVE REGINA (Fra. 345v-346r, Spec. 420-421)
Palmiger a vernulis trump. 3v (Spec. 500-1, Fra. 332-3)
Unde gaudent angeli rot.3v (Spec. 531)
Gaude Quam magnificat (Fra.251v)
Ave yerarchia c1v (Fra.241r-241v) c3v (Spec. 407)
Voce cordis-Pulcher filia m2v (NUK IV H 12)
Benedicamus domino (NM XIII E8, 14.stol.)
O quantum solicitor (CZ anon. 14. stol,. NUK I G39/23b)
Sophia nasci-O quam-Magi videntes (Spec. 497, Fra. 331)
Martinus Episcopus (NUK IV H12)
Insignis infantule (Spec. 465, Fra. 326v-327r)
Lux vera lucis (Anon.13.st.)
Ave regina 3v (Speciálník 447, Fra. 311)

 

Sobota  3.9. v  17:00  - kostel  sv. Jana Křtitele na Prádle, Říční ul. 

Schola Specialis Familiae: Hospodyne pomyluy ny

Hospodyne pomyluy ny (CZ anon. ca 11.stol.)
Salve lux fidelium (rot.v ad lib. Fra. 261)
Prima declinacio (Fra. 257r) 
More festi querimus (Jist.knc. 101)
Czaldy waldy (UK XVII F9, UK XIV D23, CZ anon.1396)
Otep Myrry (Rkp.Vyšebrodský ca 1410)
Andělíku rozkochaný (Vyšehr.sb.T. Štítného 1396)
Angelus ad virginem (Fra. 241v242r)
Dzryewo sye lystem (Cz anonym 14.stol)
Huius sit-Quem pastores-Natus est m3v (Spec. 455, Fra. 326)
Buoh wssemohucy 2v (Jist.knc. 164) 1v (Fra. 271-272)
Surrexit Christus hodie 1v (Fra. 273v)
Martir Dei Wenceslaus (Černý 1970, 1975a – Basel)
In hoc anni 2v (Jist.knc. 215)  3v (Spec. 496)  1v (Fra. 270-271)
Christus surrexit vinctos-Chorus nove-Christus surrexit m3v (Fra. 334v-335)

 

Schola Specialis Familiae je rodinný soubor muzikologa a skladatele Doc. Vlastislava Matouška Ph.D., orientující se na dobovou provozovací praxi hudby středověku (gotiky a renesance) s dominujícím  vokálním projevem, doprovázeným stylovou hrou a improvizací na kopie a rekonstrukce dobových nástrojů, jako jsou zobcové flétny, niněra, dudy, hackbret, gemzhorn, platerspiel, šalmaje, trumšajt, perkuse etc.
Těžištěm repertoáru jsou anonymní, většinou vícehlasé skladby z českých pramenů konce 15.století - Jistebnický kancionál, (Jist.knc.), Codex Franus (Fra) a Codex Speciálník (Speciálník).

Doc. Dr. Vlastislav Matoušekrenomovaný český skladatel soudobé vážné hudby, přední český akademik v oboru etnomusikologie působící na pražské HAMU a Ústavu hudební vědy FF UK v Praze. Jeho skladby hrají prvotřídní světové ansámbly, například nizozemský The Barton Workshop, či japonský Pro Musica Nippon

 

Sobota  3.9. v  19:30  - kostel  sv. Jana Křtitele na Prádle, Říční ul. 


Ensemble Mathesius: Hudba lucemburského století
Lukáš M. Vytlačil - zpěv & zobcová flétna
Tomáš Hála - historické klávesové nástroje

Program představí  hlavní hudební styly v Evropě za doby panování Lucemburků a bude zahrnovat i recitaci několika Petrarcových sonetů.

 

Neděle  3.9. v  17:00  - Sále Juditiny věže, Mostecká 1, Praha 1   

Vokální společenství:  Cantio:   Svatý Václave


Kořeny Cantia je třeba hledat v literátském bratrstvu Chorosh v čele s dirigentem  Igorem  Angelovem, z něhož se později oddělilo ryze ženské uskupení, zabývající se středověkou liturgií a hudebním životem  ženských klášterů. V čele s Hanou Vlhovou nastudovalo Cantio  středověkých nešpory ke sv. Ludmile, kterými v Bazilice sv. Jiří na Pražském hradě každoročně otevírá Svatováclavské slavnosti duchovní hudby. V současné době vystupuje  Cantio pod vedením Aleny Pravdové na vánočních a velikonočních koncertech, na vernisážích, mariánských poutích a dalších slavnostech.

Svatý Václave - chorál 13.st + 3hlas
Christe, tui preclari militis Wencezlai
Martir Dei Wenceslaus
Jezu Kriste 14.st
Lux vera lucis radium, asi poč. 14.st
Surrexit Christus hodie, chorál, poč. 14. st
Christus surrexit, moteto, 15. st
Buoh všemohuci, Jistebnická k., 1410
Unde gaudent, moteto
Angelus ad virginem, Franus
Modulemur die hodierna, Franus
Primo tempore, 14. st
Vánoční, Kanc. Sedlčanský-Kopidlandského
In hoc anni circulo
O regina lux divina, Franus
Modulisemus omnes, Franus
Sanctissima, Franus
Sophia, Speciálník,
Congaudemus ,Speciálník
Salve mater, Speciálník

 

Neděle 4.9. 19:30 kostel sv. Vavřince na Újezdě

HUDBA Z DOBY KARLA IV.

Koncert k 700. výročí narození krále českého a císaře Svaté říše římské

Účinkuje soubor ARS CAMERALIS

Umělecký vedoucí a realizace skladeb Lukáš Matoušek

Oldřiška RICHTER MUSILOVÁ – mezzosoprán
Hanuš BARTOŇ - varhanní portativ, středověký cimbál, cembalino, kotlíky
Lukáš MATOUŠEK - flétny, kamzičí roh, jednoručky, chorus, krumhorn, gotická harfa
Jiří RICHTER - fidula, rybebka, citola

ČECHY V DOBĚ KARLOVĚ
Magnificemus Dominum

Otep myry mieť moj milý
Dva tance czaldy waldy
Ave coronata

 

HUDEBNÍ FRANCIE

Pour vous reveoir
He, tres doulz roussignol (Solage)
Quant je sui mis au retour (Guillaume de Machaut)
Douce dame jolie (Guillaume de Machaut)

KARLOVY KORUNOVACE V MILÁNĚ A V ŘÍMĚ (1355)

Aquila altera (Jacopo da Bologna)
Aquila altera – parafráze z codexu Faenza
Questa fanciull'amor (Francesco Landini)

I’vo‘ bene a chi vol bene a me (Gherardello da Firenze - Nicolo Soldanieri)
Gloria (Gratiosus da Padova)

 

*****   P Ř E S T Á V K A  *****

 
KARLOVA SVATBA V KRAKOVĚ (1363)

Ave mater sumi nati
Maria en mitissima
Breve regnum erigitur

 

HRAJÍ OBLÍBENÍ HUDEBNÍCI KARLA IV.
Pištec Svach, řečený Zlatá ruka (Or sus vous)

Rex histriorum – král všech jokulátorů (De toutes flors)
Pištec Maršík (Trotto)

 

UNIVERSITA KARLOVA
Palmiger a vernulis

Contre le temps
Indescort
Or sus vous dormez trop
More festi querimus

 

Soubor ARS CAMERALIS, založený v roce 1963, se věnuje neznámé nebo málo známé vokálně – instrumentální hudbě středověku 13. až 15. století. Bohatý repertoár je soustavně rozšiřován o nové transkripce historické hudby, opatřované nejčastěji přímo z původních pramenů – středověkých rukopisů.

Soubor ARS CAMERALIS nahrává CD pro Studio Matouš. Zúčastňuje se význačných hudebních festivalů  a nahrává pro rozhlas a televizi doma i v zahraničí (Španělsko, Německo, Itálie, Belgie, Polsko, Maďarsko).

print Formát pro tisk

Aktuálně

54ad50a7402f4.jpg

Z Písma

Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, v shromáždění.
(Žalm 111:1)

Vyhledávání