Menu

Kategorie: Kulturní akce

K a m p a N u l a - Učené toulky a Benefice

Pořádá Učené toulky a Benefice
(Výtěžky poskytnuty zdravotně postiženým Prahy 1.)

Úterý  5. 5. od 17:30

  • R. Händl - Lichtenštejnové v malostranských palácích . Sraz na Kampě u Licht. paláce.

Čtvrtek  14. 5. od 18:00

  • OSLAVA 699. narozenin císaře Karla IV. Kostel sv. Jana Křtitele Na prádle. Slova o Lucemburcích + Koncert  L. Holzera, nejen na cistru. VEZMĚTE DĚTI !

Úterý  2. 6. od 17:30

  • Kostel Na Prádle  R. Händl - Mistr Jan Hus

Další plánované Toulky:

  • Dr Kábele - Sport na Malé Straně II 
  • J. Rybář - Petřín II
  • Dr. H. Blochová - Románská Praha a její podzemí

Podporujeme:

Neděle 17. 5.  10:00-21:00 - „POUPĚNÍ“ - Strýt Tyjátr - celý den divadel HaFu na ŽOFÍNĚ
Úterý 26. 5. od 17:00 - Eugen Brikcius - LITERÁRNÍ VÝLET. Sraz na Jungmannově náměstí.

Pořádáme  BENEFICE:

Úterý 16. 6. 18:00-22:00 - IV. Prostřený stůl KampaNuly - Maltézské náměstí..
Čtvrtek 26. 11. - KONCERT Prážata a Resonance + Pražský kytarový orchestr v kostele Šimona a Judy..

www a fb: kampanula.cz

print Formát pro tisk

Aktuálně

Mikuláš 2016

Z Písma

Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, v shromáždění.
(Žalm 111:1)

Vyhledávání