Menu

Kategorie: Kulturní akce

Velkopostní písně z polského regionu Podlasie

Pátek 6. března od 19 hodin

Na koncertě zazní písně z bohatého repertoáru polských tradičních velkopostních písní. Působivé, někdy až kontemplativní melodie, jež nám představují spiritualitu minulých generací a umožňují lépe porozumět přítomnosti, vedou posluchače k hlubokému prožití světa, kterého se dotýkají. Výběr písní a jejich dvouhlasé komorní provedení otevírá nové, nekaždodenní obzory duchovní zkušenosti.
Region „Podlasie“ se rozkládá na severovýchodě Polska při hranici s Běloruskem. Odedávna se tam setkávalo a spolužilo a vzájemně ovlivňovalo množství národů, kultur a věr, Poláci, Rusíni, Tataři, Židé – křesťané římskokatoličtí i pravoslavní, staroobřadci, muslimové, židé. Toto „bohatství“ se zrcadlí i v podlaských obřadních písních: jsou mnohohlasé, svérázným lidovým způsobem vyprávějí biblické příběhy, přenášejí je do své krajiny, svého prostředí.

Vystoupí: Marta Chachulska (PL) a Kasia Minkiewicz (PL)
Katarzyna Minkiewicz – pochází z města Bialystok v podlaském vojvodství, tradiční hudba ji provází od dětství. Do tajů podlaské tradiční kultury pronikala ve společnosti vesnických zpěvaček i etnografů zabývajících se tamním folklorem. Vystupuje se souborem Zespół Rodzinny z Rakowicz se kterým získala cenu na festivalu Szansa na Oskara 2017. V roce 2019 založila společně s Martou Chachulskou soubor HumaVoice zaměřený na tradiční písně regionu Podlasie, tradiční polské obřadní písně, pravoslavnou hudbu a gregoriánský chorál.
Marta Chachulska – pochází z Varšavy, studovala klasickou hudbu, hraje na klavír a harfu, věnuje se hudbě dávné a tradiční, pod vedením mistrů Marcel Peres, Anna Jagielska Riveiro, Marie Pomianowska. V rámci projektu HumaVoice zkoumá možnosti hlasového výrazu v tradiční a obřadní hudbě různých kultur světa a v sakrální hudbě.

Bližší informace:
David Zelinka, telefon: 731028107, mail: tednadechalet@gmail.com

print Formát pro tisk

Aktuálně

Povodně 2002

Z Písma

Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, v shromáždění.
(Žalm 111:1)

Vyhledávání