Menu

Kulturní akce rss

Kulturní akce pořádané v Kostele sv. Jana Křtitele Na Prádle

Níže naleznete informace a pozvánky na kulturní akce, které pořádame nebo se konají v našem kostele:


Velkopostní písně z polského regionu Podlasie

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 2.3.2020 10:25  •  Přečteno: 737x

Tři významná výročí husitské revoluce


    Přednášky k 600. výročí významných událostí husitské revoluce

    1. 600 let od bitvy slavné a bitev zapomenutých - jaro (bitva u Sudoměře, bitva u Mladé Vožice, bitva u Melechova, bitva u Poříčí nad Sázavou, které proběhly od 25.3.1420 do 20.5.1420). Termín: neděle 29.3.2020 od 11:00 hodin

    2. Praha v době bitvy na Vítkově aneb Vítkov nebyl jediný (bitva na Vítkově 14.7.1420, ale i to, co se dělo ve zbytku Prahy a jejím okolí před a po 14.7.1420). Termín: neděle 18.7.2020 od 11:00 hodin

    3. 600 let od bitvy slavné a bitev zapomenutých-léto a podzim (bitva o Tábor, bitva u Panského Boru, bitva pod Vyšehradem, které proběhly od 30.6.1420 do 1.11.1420). Termín: neděle 31.10.2020 od 11:00 hodin

Přednášející: JUDr. Miroslav Houška

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 12.1.2020 9:57  •  Přečteno: 1060x

Adventní koncert Orchestru přátel waldorfské školy

Orchestr přátel waldorfské školy: J.S.Bach: Vánoční oratorium části 1-5, 3-31, 6-59, vánoční koledy z různých koutů Evropy. Zpěv: Dita Tomsová, diriguje: Pavel Kraťuk. 22.12.2019 14:00

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 8.12.2019 0:44  •  Přečteno: 783x

Propojení

Propojení, vzájemný dialog básnické a pohybové metafory. Básně, zpěv: Renata Bulvová. Pohyb, hudba: Klára Čížková. Vánoční písně v podání vokálního sboru Kulturní vložky. 2019-12-19 19:00

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 4.12.2019 21:36  •  Přečteno: 853x

Vánoční nadílka z pokladnice hudby

Vánoční koncert, Daniela Radosa - soprán, Nikolaj Višňakov - tenor, Marek Valášek - varhany. 25.12.2019 19:00

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 1.12.2019 21:38  •  Přečteno: 884x

Adventní koncert sboru Coro d'Oro

Adventní koncert komorního sboru Coro d'Oro. Vede Ivana Remková, doprovází Zdeněk Zdeněk. 15.12.2019 18:00, vstupné dobrovolné

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 1.12.2019 21:33  •  Přečteno: 897x

Koncert Země Světla

Le'HarMonja & Alunaire: koncert Země Světla 8.12.2019 18:00, vstupné 250,- Kč

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 21.11.2019 22:25  •  Přečteno: 741x

Barokní soubor Collegium Proprium

Koncert barokn(ho souboru Collegium Proprium 26.11.2019 v 18:00

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 13.11.2019 10:44  •  Přečteno: 794x

100. výročí časopisu všehrd

100. výročí časopisu Všehrd 1.11.2019 v 18:00

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 25.10.2019 12:02  •  Přečteno: 958x

Koncert pěveckého sboru Bohemiachor na Václavce

6.10.2019 od 17:00 v kostele Na Václavce 117/1 koncert smíšeného pěveckého sboru Bohemiachor s repertoárem pro zájezd do švédského Lundu

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 1.10.2019 21:18  •  Přečteno: 864x

595. výročí smrti Jana Žižky

neděle 13.10.2019 po bohoslužbě přednáška mgr. Miroslava Houšky o Janu Žižkovi z Trocnova

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 24.8.2019 9:01  •  Přečteno: 1043x

600 let od zahájení husitské revoluce

30.7.2019 přednáška po bohoslužbě

Autor: Na Prádle  •  Vydáno: 28.6.2019 14:07  •  Přečteno: 901x

Hudba zemí Koruny české - Jistebnický kancionál

 

Hudba zemí Koruny české – Jistebnický kancionál

pátek 5. až neděle 7. října 2018

Kostel sv. Jan Křtitele Na Prádle-Kampa
Klub Pražského Jara - býv. kostel sv. Vavřince na Újezdě, Hellichova ul. 18

Již 3. ročník festivalu Hudba zemí Koruny české gotiky a renesance bude věnován našemu pravděpodobně nejvýznamnějšímu hudebnímu rukopisu - zvanému Jistebnický kancionál, který je u nás nejstarším zásadním pramenem, dokládajícím existenci liturgických textů a duchovních písní také v češtině. Jak zdůraznil doc. Jaromír Černý: “Žádná jiná země s římským latinským ritem neměla na začátku 15. stol. ucelený překlad liturgických textů do národního jazyka, vytvořený přímo k bohoslužebným účelům.” (Jist. kancionál, kritická edice, Brno 2005, str. 17).

Festival byl založen r. 2016 u příležitosti oslav výročí narození císaře a krále Karla IV., v roce 2017 byl věnován osobnosti a dílu významného skladatele magistra Krakovské univerzity Petra Vilhelmi de Grudencz . Letos se budeme zabývat podrobně skladbami zapsanými v Jistebnickém kancionálu, v příštích letech se hodláme věnovat Kodexu Franus a dalším významným českým pramenům. Stále sílící zájem o poučenou provozovací praxi hudby středověku je velkým příslibem pro budoucí dynamický rozvoj tohoto projektu.

pátek 12.10. 2018, kostel sv. Jana Křtitele na Prádle, roh Říční a Všehrdovy ulice, Kampa
POLYFONION Igora Angelova - Druhý život starých nápěvů z JISTEBNICKÉHO KANCIONÁLU v renesanční polyfonii

POLYFONION je společenství hudebníků a zpěváků, které znovuoživuje svět literátských bratrstev a navazuje na jejich odkaz společného kulturního setkávání v duchu renesančního vzoru „Homo
universalis“ - člověka harmonického a všestranného, člověka vztahujícího se ke kráse a k umění, člověka spolupracujícího s druhým, člověka citlivého a vzdělaného.
Stylově provedená vokální hudba a "voces aequales" pouze mužskými hlasy bude doprovozena dobovými, středověkými i renesančními hudebními nástroji.
Program představuje vývoj středověkých duchovních písní a nápěvů, které jsou zaznamenány v Jistebnickém kancionálu a v dalších významných českých rukopisných pramenech 15. století.
Poučeným způsobem zobrazuje jejich původní středověkou podobu ve srovnání se zpracováním stejných nápěvů v renesanční polyfonii 16. století. Před posluchačem tak ožívá středověká píseň jako živé médium, informační a sociální platforma, ale především jako duchovní prostor pro následující staletí.

sobota 13.10. 2018 od 17: 30, Gotická věž HAMU, Malostranské nám.13, Praha 1
Z ČESKÉHO KRÁLOVSTVÍ NA DVŮR KYPERSKÝCH KRÁLŮ 
- dva hudební rukopisy z první čtvrtiny 15.století" 

Vladimíra Berná a Marie Šimůnková - zpěv,
Tomáš Hála- Clavisimbalum, varhanní pozitiv.

sobota 13.10. 2018 od 20:00, kostel sv. Jana Křtitele na Prádle,
                                                 roh Říční a Všehrdovy ulice, Kampa
ARS CAMERALIS - Koncert ze skladeb JISTEBNICKÉHO KANCIONÁLU


Soubor ARS CAMERALIS, založený v roce 1963, se věnuje neznámé nebo málo známé vokálně – instrumentální hudbě středověku 13. až 15. století. Bohatý repertoár je soustavně rozšiřován o nové transkripce historické hudby, opatřované nejčastěji přímo z původních pramenů – středověkých rukopisů. 
Soubor ARS CAMERALIS nahrává CD pro Studio Matouš. Zúčastňuje se význačných hudebních festivalů a nahrává pro rozhlas a televizi doma i v zahraničí (Španělsko, Německo, Itálie, Belgie, Polsko, Maďarsko). Uměleckým vedoucím souboru je hudební skladatel, klarinetista a pedagog HAMU Lukáš Matoušek, mezzosopranistka Oldřiška Musilová studovala na Konzervatoři v Praze a na mistrovských kurzech na Hochschule ve Výmaru, klavírista a hudební skladatel Hanuš Bartoň působí na katedře skladby AMU v Praze, violista Jiří Richter, koncertní mistr Státní Opery Praha, studoval na Konzervatoři a AMU v Praze. Každý člen souboru Ars Cameralis ovládá celou řadu historických nástrojů.
http://www.mujweb.cz/cameralis/

neděle 14.10.2018 od 17: 30, Gotická věž HAMU, Malostranské nám.13, Praha 1
DYšKANTI - JISTEBNICKÝ KANCIONÁL A čESKÁ HUDBA MEZI LUCEMBURSKOU DOBOU A REFORMACí  

Hudba v Čechách kolem roku 1400, repertoár Jistebnického kancionálu, hudba české reformace 16. Století.
Vokální soubor DYšKANTI vznikl v roce 1982. Během pětatřiceti let jeho existence se v něm vystřídala celá řada zájemců o interpretaci staré hudby a pro některé z nich to byl dokonce začátek úspěšné profesionální kariéry. Soubor, který dnes tvoří 8 až 12 zpěváků a hráčů na historické hudební nástroje, se věnuje hlavně duchovní hudbě české renesance, neuzavírá se však ani hudbě středověku a baroka. Repertoár souboru těží především z výzkumné činnosti Martina Horyny, hudebního historika, editora památek staré české hudby a hudební teorie a pedagoga na Jihočeské univerzitě. Velká část repertoáru pochází z jeho práce s prameny české hudby 14. – 17. století a soubor má to štěstí, že tyto zapomenuté hodnoty uvádí v novodobých premiérách.                                                                                     http://www.dyskanti.com/

neděle 14.10.2018 od 20:00, KPJ - bývalý kostel sv. Vavřince pod Petřínem, Hellichova ul. , Újezd
SCHOLA SPECIALIS FAMILIAE - JISTEBNICKÝ KANCIONÁL


SCHOLA SPECIALIS FAMILIAE je rodinný soubor muzikologa a skladatele Doc. Vlastislava Matouška Ph.D., orientující se na dobovou provozovací praxi hudby středověku (gotiky a renesance) s dominujícím vokálním projevem, doprovázeným stylovou hrou a improvizací na kopie a rekonstrukce dobových nástrojů, jako jsou zobcové flétny, niněra, dudy, hackbret, gemzhorn, platerspiel, šalmaje, trumšajt, perkuse etc..Těžištěm repertoáru jsou anonymní, většinou vícehlasé skladby z českých pramenů konce 15. století - Jistebnický kancionál, Codex Franus a Codex Speciálník.

Anežka Matoušková - zpěv, flétny, gemzhorn;
Veronika Matoušková - zpěv, flétny, perkuse;
Klára Matoušková - zpěv, flétny, trumšajt, šalmaj;
Vlastislav Matoušek - zpěv, psalterium, tamburína, dudy, flétna jednoručka;
Kateřina Vožická – niněra

Doc. Dr. Vlastislav Matoušek – renomovaný český skladatel soudobé vážné hudby a přední český akademik v oboru etnomusikologie působící na pražské HAMU a Ústavu hudební vědy FF UK v Praze. Jeho skladby hrají prvotřídní světové ansámbly, například nizozemský The Barton Workshop, či japonský Pro Musica Nipponia.

https://www.facebook.com/ScholaSpecialisFamiliae/?fref=ts                        www.bandzone.cz/spcf

Festival je koncipován jako nekomerční, nevýdělečný, veřejně prospěšný, naučný a kulturně povznášející projekt, má výrazně vzdělávací charakter a má ambice stát se jedinečným a prestižním prostorem pro setkávání zájemců o hudbu a dějiny středověku z řad laické veřejnosti i studentů s našimi i zahraničními renomovanými odborníky z akademické obce, jejichž oborem je studium středověké duchovní hudby a její dobové provozovací praxe v českých zemích. Studentům a seniorům jsou poskytovány výrazné slevy vstupného, vybrané koncerty a přednášky jsou volně přístupné.

Festival je pořádán za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy a Městské části Praha 1

Autor: Miloslava Pospíšilová  •  Vydáno: 24.9.2018 19:51  •  Přečteno: 1512x

Láska má mnoho podob

Autor: Miloslava Pospíšilová  •  Vydáno: 24.9.2018 19:47  •  Přečteno: 1245x

Pozvánka na setkání občanů Prahy 1

Pozvánka v docx

Autor: Miloslava Pospíšilová  •  Vydáno: 13.9.2018 14:10  •  Přečteno: 925x

Strana:  « předchozí  1 2 3 4 5 6 7   další »

Aktuálně

Mikuláš 2012

Z Písma

Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, v shromáždění.
(Žalm 111:1)

Vyhledávání