Menu

Kulturní akce rss

Kulturní akce pořádané v Kostele sv. Jana Křtitele Na Prádle

Níže naleznete informace a pozvánky na kulturní akce, které pořádame nebo se konají v našem kostele:


Mikulášská 2015

Autor: Miloslava Pospíšilová  •  Vydáno: 9.11.2015 23:09  •  Přečteno: 1518x

Křesťanské mantry a zpěvy vánoční

mantry

Autor: Miloslava Pospíšilová  •  Vydáno: 7.11.2015 13:27  •  Přečteno: 1575x

Vánoční koncert

vánoční koncert

Autor: Miloslava Pospíšilová  •  Vydáno: 25.10.2015 21:59  •  Přečteno: 1326x

Benefiční koncert

ensemble sporckBenefiční koncer The Island of Beauty - Ensemble Sporck

Autor: Miloslava Pospíšilová  •  Vydáno: 21.10.2015 22:55  •  Přečteno: 1304x

Památka zesnulých - Dušičky

Autor: Miloslava Pospíšilová  •  Vydáno: 21.10.2015 19:18  •  Přečteno: 1293x

IV. P R O S T Ř E N Ý S T Ů L

K  a  m  p  a  N  u  l  a

pořádá a zve na benefiční akci s názvem

IV. P R O S T Ř E N Ý  S T Ů L

pro Konzervatoř Jana Deyla a Nadaci Artevide

úterý 16. 6. 2015 18 - 22 hod

M A L T É Z S K É   N Á M Ě S T Í

Praha 1,  Malá Strana

Autor: Martin  •  Vydáno: 6.5.2015 19:02  •  Přečteno: 1308x

K a m p a N u l a - Učené toulky a Benefice

Pořádá Učené toulky a Benefice
(Výtěžky poskytnuty zdravotně postiženým Prahy 1.)

Autor: Martin  •  Vydáno: 6.5.2015 18:40  •  Přečteno: 1510x

Musica Rustica

Autor: Miloslava Pospíšilová  •  Vydáno: 6.4.2015 23:33  •  Přečteno: 1442x

Velký pátek - památka utrpení a smrti páně

VELKÝ PÁTEK

PAMÁTKA UTRPENÍ A SMRTI PÁNĚ

 

Charakter dne je natolik vyjímečný, že bohoslužba se tradičně omezuje na čtení pašijí,modlitby a písně.

 

3. 3. 2015 v 17:00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele Na Prádle, Říční 6 - Malá Strana

Autor: Miloslava Pospíšilová  •  Vydáno: 28.3.2015 20:19  •  Přečteno: 1439x

Oslava 699. narozenin císaře Karla IV.

699. narozeniny císaře Karla IV.

Autor: Miloslava Pospíšilová  •  Vydáno: 28.3.2015 20:11  •  Přečteno: 1421x

Ekumenická studentská slavnost 20.1.2015

Ekumenická studentská slavnost

Autor: Martin  •  Vydáno: 17.1.2015 11:45  •  Přečteno: 1307x

Tady jsme doma

TADY JSME DOMA…

V neděli 28. 9. 2014 na sv. Václava se v odpoledních hodinách uskutečnila v kostele sv. Jana Křtitele Na Prádle vernisáž knihy Lumíra Čmerdy Tady jsme doma aneb Portréty českých, moravských a slezských měst a hlavního města Prahy. Úvodní slovo ke knize napsal pan Jiří Suchý, který se osobně zúčastnil této vernisáže. Kostel byl tradičně plný. Vernisáž zahájili Dagmar Doubková a Bohumír Rabas nádhernými zvuky varhan. Návštěvníky přivítal vikář Jan Židlický a Jiří Suchý pobavil všechny svými verši a úryvky ze svých her, ve kterých však nechyběla i slova k zamyšlení. Další vzácný host Jan Konopásek zahrál na saxofon a v závěru zazpíval komorní sbor Resonance pod vedením Míly Pospíšilové. Za zvuku varhan začali Lumír Čmerda a Jiří Suchý podepisovat knihu a předávat ji všem zúčastněným hostům vernisáže. Všichni odcházeli s úsměvem na tváři s knihou plnou vlastenectví do podzimního slunečného odpoledne. Tentokrát se jistě také usmíval sám sv. Václav.

Autor: Miloslava Pospíšilová  •  Vydáno: 11.11.2014 0:13  •  Přečteno: 1313x

Slunce a diamanty v kostele sv. Jana Křtitele Na Prádle

Slunce a diamanty v kostele sv. Jana Křtitele Na Prádle 

Myslíte, že název tohoto příspěvku zní honosně? Ano.  Ale věřte, že plně vystihuje atmosféru v kostele sv. Jana Křtitele Na Prádle o slunečném víkendu 19. – 20. 7. 2014.

V sobotu 19. 7. ve 14 hodin uspořádala NO Malá Strana s vedením komorního sboru Resonance koncert italského mužského sboru Coro Valchiese. Byl to již třetí spřátelený italský mužský sbor z oblasti Trentina, který vystoupil v kostele CČSH. Mezi vzácnými italskými hosty byli i starostové měst a obcí z okolí Prahy. V době 1. světové války právě tato města i obce poskytly ubytování a práci italským rodinám, které musely opustit své domovy v době, kdy zde probíhaly urputné boje. V kostele v podání mužského sboru zazněly skladby italských mistrů, ale i česká hymna v italštině a v nádherné češtině. Zaplněný kostel povstal a vzdal hold nejen italským zpěvákům, ale i našim předkům, kteří neváhali podat pomocnou ruku těm, kteří nejvíce strádali. Coro Valchiese musel přidat i další písně, které se opět setkaly s bouřlivým potleskem. Po koncertě se členové pěveckého sboru, hosté i členové NO vydali do nedalekého Rybářského klubu na Kampě na vynikající český guláš a tak u Italů oblíbené české pivo. Člen NO Jára Pospíšil vozil na svém malém nafukovacím motorovém člunu zájemce nejkrásnějšími zákoutími Vltavy a všichni jsme měli možnost obdivovat krásy staré Prahy. Posezení se protáhlo do pozdních hodin. Giuliano Pellegrini, prezident italsko-českých vztahů pro oblast Trentina, se za všechny rozloučil se slovy, že se v Praze cítí jako ve svém druhém domově.

Krásné zážitky v kostele Na Prádle však pokračovaly i v neděli 20. 7. 2014. V rámci bohoslužby popřál bratr vikář Jan Židlický s ostatními členy NO manželům Ireně a Lumírovi Čmerdovým k jejich diamantové svatbě. 60 let společného života je něco, co lze v tichosti obdivovat. Proplout všemi strastmi, ale i radostmi, které život přináší, a vzájemně si být oporou, dokáže jen málokdo. Proto z úcty byla předána manželům symbolická květinová „loď života“, knížka básní plných lásky od sestry Inky Izákové a křišťálový diamant, který snad bude oběma oslavencům připomínat tyto nádherné chvíle v kostele sv. Jana Křtitele Na Prádle.

Autor: Miloslava Pospíšilová  •  Vydáno: 20.7.2014 0:19  •  Přečteno: 1236x

Mikulášská v kostele sv. Jana Křtitele Na Prádle

MIKULÁŠSKÁ V KOSTELE SV. JANA KŘTITELE NA PRÁDLE

V neděli 8. 12. 2013 v 10 hodin se zaplnil kostel CČSH sv. Jana Křtitele Na Prádle dětmi i jejich rodiči. Všichni se zúčastnili bohoslužby a s napětím očekávali příchod Mikuláše. V kostele nezůstalo ani jedno místečko prázdné. Při bohoslužbě bratra vikáře Židlického vystoupil dětský pěvecký sbor Prážata, který zazpíval osm nejznámějších českých koled. Po poslední písni začaly všechny děti volat Mikuláše, který v doprovodu anděla a čerta nemohl stojícím davem u dveří kostela projít. Než však Mikuláš začal rozdávat dárky dětem, povolal k sobě komorní sbor Resonanci a společně s andělem a čertem si zazpívali méně známé české koledy. Děti byly udiveny, jak si anděl s čertem rozumějí, klidně si vedle sebe prozpěvují a oslavují narození Ježíška. A potom konečně došlo i na dárky. Rozzářené oči dětí byly odměnou pro všechny členy náboženské obce, kteří Mikulášskou připravovali. Bohoslužby se také zúčastnil Mgr. Jiří Krátký z Českého velvyslanectví v Římě, který přišel pozdravit Resonanci a vyfotografovat se s Mikulášem i jeho pomocníky. Zároveň pro Resonanci přivezl pozvání na adventní zpívání ve Florencii v bazilice Santa Maria Maggiore 21. 12. a v kostele San Stefano v Bezzecce 22. 12. A to byl opravdu ten nejkrásnější Mikulášský dárek.

Autor: Miloslava Pospíšilová  •  Vydáno: 8.12.2013 0:24  •  Přečteno: 1196x

Strana:  « předchozí  1 2 3 4 5 6 7

Aktuálně

54ad4e3c6984a.jpg

Z Písma

Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, v shromáždění.
(Žalm 111:1)

Vyhledávání