Menu

Kategorie: Kulturní akce, Významná výročí

600 let od bitvy u Sudoměře

Setkání k výročí je zrušeno.

Bitva u Sudoměře 25.3.1420
Břeněk ze Švihova, Jan Žižka, Valkún z Adlaru, s jinými a též kněžími Václavem Korandou a Markoltem, opustili Plzeň, míříce na horu Tábor. Na 400 pěších, i se ženami a dětmi, 12 vozů a 9 jezdců jich bylo.

Za nimi vydali se šlechtici plzeňští a okolní. A když o cestě jejich zvěděli johanité ze Strakonic a později i královští železní páni, kteří tou dobou bratřím v Písku a kolem škodili, vydali se jim tito vstříc. Žižka, zvěděv to, přikázal vozovou hradbu postaviti nedaleko Sudoměře, na malém vršku za hrází úzkou, mezi rybníky Markovec a Škaredý. V prvním vody bylo hojně, ve druhém žádná. Pak páni dorazili. Nejprve plzeňští s johanity a později železní jezdci. Celkem jich byla síla veliká, podle některých 700, podle jiných tisíce. A v den Zvěstování Panny Marie, tedy 25.3., Léta Páně 1420, spustili proti vozům šturm. Bratři však, nelekajíc se, vystřelili na ně z pušek a kuší. Práčata loučila kamenů ze svých praků a jiní, včetně žen, házeli malých kovových nástrah před vozy, aby koním kopyta poranili. Celou řadu útočníků tak srazili, koní mnoho padlo, či splašeno a zraněno bylo. Rytíři další však dojeli, neboť mnoho jich bylo. Bratři popadli okovaných cepů a jiných zbraní a udatně je bili. Na obou stranách mrtví padali. Z bratří Břeněk ze Švihova zabit, z johanitů Jindřich z Hradce, velmistr, do nohy zraněn tak, že později skonal. Část pánů, vidouce, že hradbu nelze dobýti, vjela do rybníka Škaredého. Kvůli bahnu však dále nemohli, a tak sesedli a jdouc těžce ve zbroji, snažili se bratrům vpadnouti v bok. Žižka spatřiv jich, poslal na ně svých pěších, kteří v záloze stáli. A boj započal i tam a dlouho trval. Třeskot zbraní a výkřiky raněných a umírajících daleko se nesly. Pak slunce zapadlo a všude mlha se snesla. Páni, nevědouc ve tmě, kdo je kdo, chvíli jeden druhého bili a pak ve zmatku a s hanbou velikou ustoupili. Mnoho mrtvých zanechali. Bratři na bojišti přespali, pak na další cestu se vydali, až na Tábor dorazili. Tam s velkou radostí a slávou přivítáni a Jan Žižka jedním z hejtmanů obce zvolen.

Podle starých kronik a moderních knih napsal JUDr. Miroslav Houška


Plakát původní akce


600. výročí bitvy u Sudoměře (25.3.1420)
Vzpomínková akce k událostem husitské revoluce
neděle 29.3.2020 11:00 - 12:00
Přednáška o husitských bitvách u Sudoměře, u Mladé Vožice, u Melechova a u Poříčí nad Sázavou.
JUDr. Miroslav Houška
Počet návštěvníků akce bude omezen podle opatření ministerstva zdravotnictví platného v době jejího konání

print Formát pro tisk

Aktuálně

Povodně 2002

Z Písma

Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, v shromáždění.
(Žalm 111:1)

Vyhledávání